جستجو

قوانین و مقررات

وجوه پرداختي فقط در صورتي عودت داده مي شود كه مشمول تضمين ۷ روزه برگشت وجه شود. پس از گذشت ۷ روز از اولین روز تاریخ سرویس، هيچ وجهي عودت داده نخواهد شد.

بازگشت وجه تنها پس از تائید هویت مشتری بین ۲ تا ۵ روز کاری انجام میشود.

سفارشات ثبت شده طی 72 روز کاری بررسی و ارسال خواهد شد.

فیلترها
Sort
display